Việc làm

Công ty ô tô Tân Thế Giới

Công ty Tân Thế Giới ô tô

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Công ty CP vận tải Hyundai Hà Nam tuyển dụng

Công ty CP vận tải Hyundai Hà Nam

Mức lương: Từ 5 - 10 Triệu

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

KCN KHAI QUANG, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC TUYỂN DỤNG

KCN KHAI QUANG, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

Mức lương: Từ 10 - 20 Triệu

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Garage Đức Chính tuyển dụng

Garage ô tô Đức Chính

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Volkswagen Sài Gòn – showroom Trường Chinh tuyển dụng

Volkswagen Sài Gòn – showroom Trường Chinh

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

ASC Quảng Ninh – Nissan Hạ Long tuyển dụng

ASC Quảng Ninh – Nissan Hạ Long

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

BÌNH DƯƠNG FORD TUYỂN DỤNG

BÌNH DƯƠNG FORD

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Công ty TNHH Thương mại Vân Đạo – chi nhánh Hà Nội tuyển dụng

Công ty TNHH Thương mại Vân Đạo – chi nhánh Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

GIẢI PHÁP Ô TÔ TUYỂN DỤNG

GIẢI PHÁP Ô TÔ

Mức lương: Từ 5 - 10 Triệu

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

HONDA Ô TÔ PHƯỚC THÀNH

HONDA Ô TÔ PHƯỚC THÀNH

Mức lương: Thỏa thuận

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

0961659320

Đăng tin